Sidan håller på att uppdateras
Socionomkonsult med holistiskt perspektiv och ett coachande förhållningssätt med KASAM modellen som grund. Mitt arbete finns där individer hamnar mellan stolarna, långa vänttider, i kris och prevention. Jag  är ett kompliment där samhället idag inte räcker till, för dem personer som upplever att de har provat allt. 

Min röda tråd är människans förmåga och förutsättningar till delaktighet  genom att få sin röst hörd, bli lyssnade på och synliga i dem sammanhang som hen befinner sig i. 

I offentlig sektor krävs samtycke från båda vårdnadshavare. I dagsläget har inte socialtjänsten de incitament eller lagstöd som krävs för att på riktigt kunna stödja ett barn som blir utsatt för psykisk ohälsa, om det inte går att bevisa pågående psykisk misshandel. När man anlitar någon privat så gäller inte samtycke från båda föräldrar. På så vis kan jag som egen företagare göra skillnad för dem barn och unga som blir utsatt för psykisk misshandel i hemmet av den ena föräldern. Jag är också den som hjälper till med kontakten till socialtjänst, BUP, Polis och familjerätten och kan vara barns röst i mål 

Jag är din helhetslösning tillsammans med mitt samarbetesprojekt i "elevens röst i hem och skola" vad gäller implementering av barnkonventionen lag 2020, trygghetsarbete och utvecklande av elevhälsans tvärprofessionella team. 


Läs vad jag mer kan erbjuda  under rubriken tjänster