Samtyckeshjulet
enligt grundaren Betty Martin .
Kan även relateras till samtyckeslagen 

AnnSofi utalar sig om Manora och hennes arbete.

Tantra handlar om att kunna älska sig själv (Self-Love), förmågan att vara i kärlek med andra, att ta tillvara på varje andetag och att ha modet att läka gamla sår så du kan vara den bästa versionen av dig själv.

Min intention
I min profession som socionom och utifrån drygt 20 års yrkeserfarenhet av människor i kris och social utsatthet är min intention att  LÄKA MÄNNISKORS HJÄRTAN. Genom att kartlägga ditt Backstage och identifiera vad det är som gör att du hindrar dig själv att leva det liv du vill. Vara den person du vill vara och hitta ditt Frontstage. 

Metoder
KASAM modellen, Narrativ metod, upplevelse baserade metod, praktiska övningar och eller energimassage, medititation och frigörandeandning som löser upp både emotionella och fysiska blockeringar i ditt kroppsminne. Wheel of concent. Samtycke, att träna att känna in sina JA och NEJ i livet.

Upplägget för en behandling som är omfattande är att jag både gör hembesök och finns till hands via telefon mellan behandlingarna/sessionerna för att stödja när rädslor, ångest och eller oro dyker upp. 

Utbildning o yrkesbakgrund
Universitetsadjunkt i socialt arbete med inriktning på ledarskap och organisation, socionom med mångkulturell inriktning.
Energimassage med ursprung från Filipinerna 
Medititationstekniker från Indien
Kroppsläkning med stöd av Deamoreringsutbildning i Nederländerna
Tantraterapeut med utbildning i Thailand.
Konflikthantering (utåtagerande beteende - lågaffektivt bemötande)
Föreläsare, handledare, reflektionsledare, krishandledare, samtalsstöd. coach och stöd i familjerättsprocesser.
Uppdrag inom både offentlig, privat o ideell sektor

Mina specialistområden:

  • Att vara barns röst i målet i samband med familjerättsprocesser
  • Att stödja barn till vårdnadshavare med psykisk ohälsa som kan leda till psykisk misshandel
  • Att stödja den som är medveten om att den kan med sitt beteende utsätta andra för fysisk och eller psykisk misshandel. 
  • Att stödja par genom enskilda samtal, trepartsamtal samt bidra till emotionel l- och sexuell läkning. 
  • Att ge kroppsläkning till personer som blivit utsatta för övergrepp
  • Att stödja vuxna adopterade i att hitta sina rötter inom sig. 
     
 För dig som vill läsa mer om tantraterapi
rekommenderar jag nedanstående artikel
www.ottar.se/artiklar/tantraterapi