BARNETS RÖST I FAMILJERÄTTSPROCESSER
I väntan på att  normer kring psykisk ohälsa förändras och ökad insikt om hur psykisk misshandel påverkar där det latenta hotet kryper in under skinnet och ändringar i lagen kring samtycke från både föräldrar samt  sekretesslagen, finns jag där  för att stödja, ge kunskap och  verktyg för att kunna hantera  situationen i hemmiljön och inför rättsprocessen. 

Jag kan både följa med till socialtjänsten, BUP och familjerätten vid behov samt att jag kartlägger individen/barnets situation, ger förslag på handlingsplan , tar fram och sammanställer individen/barnets  önskan och därmed kan blir barnets röst i mål. 

I dessa situationer erbjuder jag föräldrastöd till båda om så önskas , i syfte att öka sin förmåga att lyssna på sitt barn och ta emot det som barnet uttrycker  samt undvika rättsprocess. 
 


FÖRÄLDRASTÖD 
Om du som förälder försökt att få hjälp med dina utmaningar kring ditt barns beteende och inte känner att du har fått  den hjälp som du önskar,  eller är i väntan på att få tid hos BUP, kan det vara värt att kontakta mig i en övergång eller för en längre  tid.   

 • Diagnosrelaterat beteende 
 • Beteende utifrån miljön som påverkar sociala relationer
 • Tonårsrelaterat beteende 
 • Drogrelaterat beteende 
 • Kriminaliserande beteende 
 • Skolrelaterat beteende - socialtjänstanmälningar pga av för låg närvaro risk för eller anses vara inom ramen för det som kallas hemmasittare. 
 • Självskadebeteende 
 • Adoptionsrelaterat mående        ROOTS
För dig som känner att du har provat det mesta dagens vård kan erbjuda, och ännu inte upplever att du har fått den hjälp du söker  utifrån  mående relaterat till adoption. 

Rotlösheten och en vilja att hitta hem i dig själv, anknytningssår som behöver läkas och seperationsångest när du är redo att titta på dina rädslor. 

Jag finns också för dig/er som funderar på att adoptera eller om du redan är adoptivförälder och vill ha  stöd i att möta ditt barns frågor.  PAR -OCH FLERSAMHETSTERAPI 

 • För dig som lever i en relation där ni behöver mötas på nytt.
 • Där er kärlek är värd att ges en ny chans kanske i en ny form.
 • Där samtalen har tystnat och/eller intimiteten är frånvarande.
 • Där du upplever att du inte når fram, stängs ute och saknar er samvaro.
 • När tvåsamheten blir en smärtsam ensamhet.
 • Där flersamheten förlorat sin tydlighet, överenskommelsen har tappat sin betydelse och viljan att hitta en gemensam väg som i hjärtat är kravlöst och i frånvaro av ägande men där man tar ansvar för de hjärtan man har valt att ge och ta emot. 
 •  Där vänskapen är på väg att rinna ut ur sanden och elaka ord yttrad för att skydda sig.
 • När ni inte vet hur ni vill vandra sida vid sida och ha ett liv som är gemensamt.


Jag lyssnar till er enskilt och sedan tillsammans och är en opartisk brygga för er att mötas på. DROGER, SPEL -OCH SEXMISSBRUK 
 
MEDBEROENDE  & SUICID PREVENTION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Bilden är tagen av för mig en okänd person  
                                                                                                                                                             om du som äger bilden motsätter att den används
                                                                                                                                                            är du varmt välkommen att höra av dig.


Majoriteten av människor inom missbruksvård i Sverige responserar väl till Minnesotamodellen och dess 12 steg. Genom åren har jag mötte dem som inte känner sig hemma i det upplägg som programmet innebär. vilket föranlett att jag valt att  inte arbeta med själva missbruket utifrån ett sjukdomsperspektiv utan riktar strålkastaren på orsaken till måendet och beteendet och det som kan utgöra risker för återfall.  Således har vi fokus på vad som kan motivera dig att leva ett missbruksfritt liv.  Under en period blir jag den du kan kontakta i ett förebyggande syfte  och  vid behov ökar jag min tillgänglighet vilket påminner om mentorsrollen. 

För dig som tenderar att göra dig sjukare än vad du egentligen är för att bli inlagd på psykakut och inte ser någon annan lösning, där vården har utmaningar att möta dig och den hjälp du behöver. I dessa situationer har jag sett framgångfaktorer när hembesök  har gjorts  i tid och suicid endast blir en tanke som inte realiseras. Jag kommer hem till och finns med i dina mörkaste stunder. 

För dig som blivit utsatt för psykisk/fyskiskt -och eller sexuella övergrepp , för dig som  försätter dig i ökad risksituation som ett självskadebeteende  kan jag erbjuda  individanpassad behandlig  som tas fram  utifrån ett tydligt samtycke. 

 

Behovsanalys, omfattning och syftesbeskrivning tar vi fram gemensamt  som sedan ligger till grund för vårt samarbete och kostnad för uppdraget. 
Lika viktigt att du väljer mig som din terapeut/behandlare, som att jag tror på att du är redo för  utvecklings -och förändringsarbete . 
Tillsammans tar vi oss ann din inre resa. 

OFFENTLIGA DIREKT UPPHANDLINGAR

 BARNKONVENTIONEN LAG 2020 

Föreläser och utbildar i hur man kan lyssna på barn i syfte att tillämpa barnkonventionen i praktiskt handlande.  Hur värderingar kan påverka yrkesrollen och hur man kan skapa en målgruppsorienterad organisationskultur utifrån gällande lagstöd, arbetsmiljö och ekonomiska förutsättningar.

SÄRSKILT SVÅRA MEDARBETARE/CHEFER
                                   HANDLEDNING
 
Handleder arbetslag och ledningsgrupper samt enskilda chefer och medarbetare utifrån stressrelaterade utmaningar (arbetsmiljö, målgrupp som man upplever sig bli utmanad av och strukturella förutsättningar.

FÖRESTÄLLNING
Föreställning som tar upp samtal kring reproduktiv sexuell hälsa för barn och unga vuxna i åldrarna 13-15 och 16-21 "Låt oss prata om kärlek, sex och relationer" I samband med föreställningen så finns ett upplägg för att reflektera kring samtycke i relation till samtyckeslagen. 

Viktigt att du som anlitar mig i offentlig sektor har en tydlig syftesbeskrivning och önskat mål med insatsen. Tillsammans skapar vi ett projekt som är relevant, genomförbart, hållbart över tid och inom ramen för organisationens förutsättningar och verksamgetens budget. 

Gå gärna in och titta på mitt samarbetsprojekt Elevens röst i hem och skola, elevensrost.wixsite.com